11 februari 2019

Vrijmetselarij - een manier van leven

De vrijmetselarij is een vorm van levensontwikkeling die je samen binnen de loge beleeft en die de inzichten van de leden steeds kan verbreden en verdiepen. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en het opdoen van ervaring via het rituele spel. Wat je in de loge beleeft neem je mee naar je leven van alle dag. Daar werkt het net zoveel door als jij toestaat.

Gedurende je tijd van lidmaatschap kun je vele functies en rollen vervullen in het serieuze spel van en in de loge. Elke functie en rol binnen de loge heeft haar eigen perspectief op het spel. Daardoor kun je ook leren om ook het dagelijks leven vanuit bepaalde perspectieven te bekijken.

Naast het verwerven van kennis en inzichten die nuttig zijn in het dagelijks leven vormt de broederschap het belangrijkste element van de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft in elk geval een inwijding tot leerling vrijmetselaar doorlopen en dat schept een band. Verder helpt ook het in de loge gezamenlijk delen van en zoeken naar inzichten tot een band. Een band die zich uitstrekt tot het dagelijks leven.

Geïnteresseerd? Lees verder op de bladzijde Lid worden, of neem vrijblijvend contact op via info@logecorona.nl

7 december 2018

Viering wintersolstitium bij gemengde vrijmetselaarsloge Delft

Op woensdag 12 december 2018 organiseren de gemengde vrijmetselaars-loges La Liberté Delft en Corona Den Haag gezamenlijk een ceremonie rond het Wintersolstitium in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Het gelegenheidsrituaal is gebaseerd op het meer humanistisch Franse rituaal ("Rite Modern") waarmee de loges gewoonlijk werken. Vanuit de beleving van de laagste stand van de zon, de kortste dag en daarmee het keerpunt van donker naar licht, wordt stilgestaan bij de aspecten van tijd, licht en donker in de natuur, onze maatschappij en onszelf, wat wordt achtergelaten en wat wordt aangevangen. Dit wordt ondersteund met muziek, poëzie en lichtelementen alsook korte overdenkingen.

Nadere informatie via info@logecorona.nl

Illustratie: het Solstitium-monument (1976) van kunstenaar Nancy Holt in de Great Basin Desert, Utah, USA.bron

14 augustus 2018

Avond voor belangstellenden bij gemengde Loge Corona

Op woensdag 26 september a.s. organiseert Loge Corona een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de Blauwe zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en Loge Corona in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat met leden van de Loge.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht naar  info@logecorona.nl

Als uw deelname mogelijk is wordt deze expliciet per mail bevestigd door de Loge. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.