19 september 2019

Werkjaar start met herfstequinox

Loge Corona Den Haag is, in nauwe samenwerking met zusterloge La Liberté Delft, begonnen aan het nieuwe werkjaar. Op 11 september jl. was de eerste bijeenkomst in het Logegebouw in Delft. Daar werd het werkjaar geopend. Dat gebeurde op ceremoniële wijze, onder meer door letterlijk de maçonnieke werktuigen schietlood, waterpas en winkelhaak weer ter hand te nemen.

Ook werden in verschillende functies nieuwe leden geïnstalleerd. Dezen waren in die functies gekozen tijdens verkiezingen voor de zomer. Een Loge is immers ook een gewone vereniging naar Nederlands recht met statuten en democratische spelregels.

De eerste inhoudelijke werkzaamheden vinden plaats op 29 september a.s. in Den Haag. Dan vieren we de herfstequinox. Deze valt dit jaar op 23 september om 9.50 uur Nederlandse tijd. Het is de dag waarop de zon op haar hoogste punt precies boven de evenaar staat en dag en nacht even lang duren. Zodra de herfstequinox voorbij is, worden de avonden langer en daalt de temperatuur. De herfst breekt aan.

Herfst is de tijd om de belangrijkste oogsten binnen te halen èn om voorbereidingen te treffen voor de komende winter en het volgend groeiseizoen. Herfst is een seizoen van evenwicht, van balans tussen oud en nieuw. Een mooi moment ook om weer eens de balans in je eigen leven op te maken en zo nodig te herstellen. Ook in onze loges maken we in symbolische zin de balans op. We vieren wat we bereikt hebben, persoonlijk en als groep, en treffen voorbereidingen om ook in de toekomst verder te kunnen blijven groeien.

19 april 2019

Ronde Tafel cyclus in Haaglanden over vrijmetselarij

Op woensdag 10 april j.l. organiseerden de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een geslaagde avond voor belangstellenden. in het Delfts Logegebouw.

In vervolg op die avond wordt bij voldoende belangstelling een Ronde Tafel Cyclus gestart voor geïnteresseerden. De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de vrijmetselarij in het algemeen en gemengde vrijmetselarij en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De avonden worden gehouden in Den Haag en Delft.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deelname. Dat kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht.

Geef ook aan of er avonden zijn waarop u in iedere geval niet zou kunnen deelnemen vanwege andere bezigheden. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in planning en programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de cyclus.

31 maart 2019

Open avond bij gemengde vrijmetselarij Delft-Den Haag

Op woensdag 10 april a.s. organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een avond voor belangstellenden in het Delfts Logegebouw aan de Choorstraat 16-A, 2611 JG Delft. In onze Loges werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de grote zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en de Loges in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat met leden van de Loges.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

De illustratie toont het glas-in-lood raam met enkele vrijmetselaarssymbolen boven de ingang van het Logegebouw in de Choorstraat, Delft.