14 augustus 2018

Avond voor belangstellenden bij gemengde Loge Corona

Op woensdag 26 september a.s. organiseert Loge Corona een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de Blauwe zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en Loge Corona in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat met leden van de Loge.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht naar  info@logecorona.nl

Als uw deelname mogelijk is wordt deze expliciet per mail bevestigd door de Loge. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

2 juli 2018

FAMA maakt vrijmetselaarsreisgids voor Nederland en Vlaanderen

"Uitgeverij Fama gaat een vrijmetselaars reisgids voor Nederland en Vlaanderen maken. Waar zie je verwijzingen naar de broederschap in stad en land? En wat betekent wat je ziet?
Natuurlijk, er zijn logegebouwen. Maar er is meer: graven, straatmeubilair, ordegebouwen in heden en verleden, monumenten, parken en tuinen; noem maar op. Wat weet u? Kunt u Fama helpen? Let op: het gaat alleen over de Lage Landen, over Nederland en Vlaanderen dus.

Ga er niet vanuit dat uw kennis al bekend is, dus graag gewoon melden wat u weet. Als dat mogelijk is zien wij er graag digitale afbeeldingen in hoge resolutie bij, een goede adresvermelding en als u er meer van weet een wat uitvoeriger beschrijving.

Dit boek heeft veel voorbereidingstijd nodig en uw volle medewerking in de totstandkoming. Het duurt dus nog even voor het uitkomt. Wat hebben we nodig?
  • hoge resolutiefoto's
  • en goede locatieaanduiding
  • een goede beschrijving, bronnen
Deel uw kennis met onze auteur Henk Kreuger via e-mailadres henkkreugermc@gmail.com"

Deze blog citeert een bericht in de FAMA nieuwsbrief van zomer 2018.

25 juni 2018

Smakelijke jaarvergadering bij Loge Corona

Naast een vrijmetselaarsloge is Loge Corona ook gewoon een vereniging onder Nederlands recht. Dat betekent: statuten, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, leden, een bestuur en tenminste een maal per jaar een huishoudelijke vergadering.

Op woensdag 13 juni jl. werd, samen met onze zusterloge La Liberté Delft, de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In de agenda was onder meer plaats voor de verdeling van de functies in het volgend werkjaar. Belangrijk omdat van alle leden actieve inzet voor de Loge wordt verwacht.

Verder werd geëvalueerd hoe de afgelopen werkjaar gestarte vernieuwde manier van werken en enkele veranderingen in het rituaal zijn bevallen. Ook werd besproken hoe begin volgend werkjaar de jaarrekening van het afgelopen werkjaar en de begroting voor het komend werkjaar worden vastgesteld. Allemaal heel zakelijk punten die een goed lopende vereniging moeten garanderen. Immers, alleen dan kunnen we ons in de rest van het jaar maximaal richten op de maçonnieke arbeid. Want daar gaat het immers om.

Zoals altijd werd de avond gecombineerd met informeel bijpraten, ditmaal onder het genot van een door de vertrekkend Hof- en Keldermeester verzorgde appeltaart. Zowel lekker als maçonniek.