25 november 2019

Ronde Tafels bij gemengde vrijmetselarij Haaglanden

Na een druk bezochte avond voor belangstellenden organiseert de gemengde vrijmetselaars-Loge Corona uit Den Haag, in samenwerking met zusterloge La Liberté uit Delft, een "Ronde Tafel Cyclus" voor serieus in de vrijmetselarij geïnteresseerden.

De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de (gemengde) vrijmetselarij in het algemeen en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De bijeenkomsten, die gezamenlijk worden geprikt, vinden plaats in Den Haag en Delft.

Serieus geïnteresseerden kunnen zich via e-adres secretaris@logecorona.nl aanmelden. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht. Er wordt daarna telefonisch contact met u opgenomen.

15 november 2019

Hermetisme en alchemie - zoeken naar wat verbindt

Op 10 november 2019 organiseerden de loges die werken in het logegebouwen in Delft een gezamenlijke informatieve avond over Hermetisme en alchemie. De masculiene en twee gemengde vrijmetselaarsloges, waaronder zusterloge La Liberté Delft, plus de Weefsters ontvingen ruim 45 bezoekers uit vooral Delft en Den Haag, waaronder leden van Loge Corona.

Een zuster van de gemengde NGGV-Loge in Amstelveen hield voor het geïnteresseerd publiek een bouwstuk over het ontstaan, de filosofie en de praktijk van de alchemie in de loop van de geschiedenis. Daarbij kwamen ook de wortels in het Hermetisme aan de orde.

Zij beantwoordde vragen als 'wat zochten alchemisten die op zoek waren naar de Steen der Wijzen' en 'zijn  er parallellen tussen de vrijmetselarij en de alchemie'? Ook liet ze zien hoe alchemisten hun kennis versleutelden in raadselachtige en fantasierijke afbeeldingen.

Onderwerpen waarover veel informatie is samengebracht, zo bleek, in de Embassy of the Free Mind/Bibliotheca Philosophica Hermetica

De deelnemers waren enthousiast over zowel de kwaliteit van het bouwstuk, als over het initiatief om vrijmetselaars vanuit diverse loges en achtergronden samen te brengen. Daarmee werd een belangrijk uitgangspunt uit de vrijmetselarij in praktijk gebracht, nl. 'kijken naar wat ons verbindt, niet naar wat ons scheidt... . ' De avond werd besloten met een geanimeerde nabespreking onder het genot van een hapje en een drankje.

Loge La Liberté heeft op zich genomen komend voorjaar, samen met de andere Delftse loges, opnieuw een dergelijke avond te organiseren.

8 oktober 2019

Open avond over moderne gemengde vrijmetselarij

Op woensdag 30 oktober 2019 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges Corona Den Haag en La Liberté Delft een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag. Tijdens deze avond, die om 20 uur begint (inloop vanaf 19.30 uur)  vertellen wij over de traditionele achtergrond en moderne, niet religieuze manier van ons "werken" in de loges. U kunt daarvan ook iets meebeleven.

Bij ons werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen. Hun achtergrond in termen van religie, politieke kleur, overtuiging en leeftijd is divers. Die diversiteit koesteren wij. Immers, als vrijmetselaars zoeken wij naar dingen die mensen in al hun verscheidenheid verbinden en wij willen wegnemen wat mensen scheidt. Dat oefenen we in de Loge, zodat we dat "verbinden" ook in de maatschappij beter kunnen vorm geven.

Onze manier van werken is, hoewel gebaseerd op eeuwenoude tradities, creatief en modern. Daar laten wij u graag iets van zien. Een deel van de avond heeft de vorm van een "rituaal" dat aansluit bij de normale werkwijze in de Loges. Licht en donker, informatieve èn persoonlijke proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en persoonlijk contact met leden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar secretaris@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.