19 april 2019

Ronde Tafel cyclus in Haaglanden over vrijmetselarij

Op woensdag 10 april j.l. organiseerden de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een geslaagde avond voor belangstellenden. in het Delfts Logegebouw.

In vervolg op die avond wordt bij voldoende belangstelling een Ronde Tafel Cyclus gestart voor geïnteresseerden. De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de vrijmetselarij in het algemeen en gemengde vrijmetselarij en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De avonden worden gehouden in Den Haag en Delft.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deelname. Dat kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht.

Geef ook aan of er avonden zijn waarop u in iedere geval niet zou kunnen deelnemen vanwege andere bezigheden. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in planning en programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de cyclus.

31 maart 2019

Open avond bij gemengde vrijmetselarij Delft-Den Haag

Op woensdag 10 april a.s. organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een avond voor belangstellenden in het Delfts Logegebouw aan de Choorstraat 16-A, 2611 JG Delft. In onze Loges werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de grote zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en de Loges in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat met leden van de Loges.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

De illustratie toont het glas-in-lood raam met enkele vrijmetselaarssymbolen boven de ingang van het Logegebouw in de Choorstraat, Delft.

11 februari 2019

Vrijmetselarij - een manier van leven

De vrijmetselarij is een vorm van levensontwikkeling die je samen binnen de loge beleeft en die de inzichten van de leden steeds kan verbreden en verdiepen. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en het opdoen van ervaring via het rituele spel. Wat je in de loge beleeft neem je mee naar je leven van alle dag. Daar werkt het net zoveel door als jij toestaat.

Gedurende je tijd van lidmaatschap kun je vele functies en rollen vervullen in het serieuze spel van en in de loge. Elke functie en rol binnen de loge heeft haar eigen perspectief op het spel. Daardoor kun je ook leren om ook het dagelijks leven vanuit bepaalde perspectieven te bekijken.

Naast het verwerven van kennis en inzichten die nuttig zijn in het dagelijks leven vormt de broederschap het belangrijkste element van de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft in elk geval een inwijding tot leerling vrijmetselaar doorlopen en dat schept een band. Verder schept ook het in de loge gezamenlijk delen van en zoeken naar inzichten een band. Een band die zich kan uitstrekken tot in het dagelijks leven.

Geïnteresseerd? Lees verder op de bladzijde Lid worden, of neem vrijblijvend contact op via info@logecorona.nl