17 september 2017

Loge Corona te gast bij Loge Sint Jan

Op donderdag 14 september 2017 PS waren twee Zusters en de Voorzittend Meester van Loge Corona te gast bij de avond voor belangstellenden van Loge Sint Jan in het Logegebouw te Den Haag.

Wij genoten van de gastvrijheid van de Broeders, de leerzame inleiding van de Voorzittend Meester en de zeer persoonlijke bijdragen van verschillende Broeders tijdens de sessie in de Werkplaats.

Graag zet Loge Corona de contacten voort. Immers, er zijn bouwstenen genoeg om een brug te bouwen.

3 september 2017

Delftse Loges doen mee aan Open Monumentendag

Ook dit jaar stelt de Delftse Vrijmetselaarsloge Silentium tijdens Open Monumentendag haar gebouw open voor belangstellenden. Op zaterdag 9 september tussen 10 en 17 uur kunnen in het gebouw geïnteresseerden én mensen die meer willen weten over de Vrijmetselarij in al haar vormen een kijkje komen nemen.

Ook gemengde Loge La Liberté, die sinds kort werkt in het gebouw van Loge Silentium, zal acte de presence geven. Er wordt informatie verstrekt over de eigen Loge, over zuster-Loge Corona die in het Haagse Logegebouw werkt en over de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV waarvan zij deel uitmaakt.

Gasten worden ontvangen met koffie en thee en te woord gestaan door vertegenwoordigers van de verschillende in het gebouw werkende Loges. Om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.30 uur wordt een lezing gegeven. Aanvullende informatie is te vinden op de speciale website over Monumentendag in het Delftse Logegebouw.

Loge Corona start werkjaar

Op woensdag 13 september a.s. opent Loge Corona het werkjaar 2017-2018 tijdens een formele bijeenkomst, samen met de in Delft gevestigde zuster-Loge La Liberté, in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Deze bijeenkomst is extra feestelijk doordat nieuwe leden zich bij loge La Liberté zullen voegen. Ook maakt de aanwezigheid van de Grootmeester van de Orde waarvan beide Loges lid zijn, de bijeenkomst extra bijzonder. Broeders en zusters van andere maçonnieke obediënties zijn van harte welkom. Aanmelden kan via e-mail info@loge-laliberte.nl