31 augustus 2020

Loge Plato


Per september 2020 werkt de Loge verder onder de naam

Loge Plato

De nieuwe website is te vinden op

14 juni 2020

Viering zomerzonnewendeOp zaterdag 13 juni vierden leden van onze loge, samen met Broeders en Zusters van andere Loges van de Orde alsook van andere Ordes, de Zomer-zonnewende. Vanwege de COVID-19 situatie gebeurde dat tijdens een Zoom-bijeenkomst.

De Zomer-zonnewende is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste positie bereikt. De zon staat dan recht boven de Kreeftskeerkring en markeert de langste dag van het jaar. Daarna worden de dagen weer korter tot aan de kortste dag op de Winter-zonnewende, rond 21 december.

In Groot-Brittannië is de verwelkoming van de zomerzon tijdens het solstitium of zonnewende van 21 juni uitgegroeid tot een traditioneel festijn waarvoor duizenden geïnteresseerden zich gedurende de nacht van 20 op 21 juni verzamelen rond het prehistorische steencirkel-monument Stonehenge op de Salisbury Plains, dicht bij het dorpje Amesbury in het graafschap Wiltshire. Tijdens onze viering werd bovenstaande video over deze gebeurtenis gedeeld.

Tijdens de zitting werd verder onder meer onderstaande tekst uitgesproken:
"Hoe vaak hebben wij niet tegen onszelf gezegd: dit zijn unieke tijden! Terwijl we, terugkijkend, het unieke karakter ervan niet langer kunnen ontdekken. De tijd waarin we leven, in the moment, is een uniek moment dat nooit weer zal keren en ingeklemd ligt tussen verleden en toekomst. Dat moment dat op zich geen bijzonder moment is, ware het niet dat het wordt gevormd door toekomst en verleden, door verwachtingen en herinneringen, door hoop, vrees, tevredenheid en melancholie. Het is de ruimte die als concept binnen de Japanse cultuur is gevangen door het begrip ‘’Ma”

Maar nu beleven we een periode waarvan we weten dat dit in de geschiedenisboekjes terecht zal komen. We beleven een tijd waarin het dagelijks leven van iedereen geraakt wordt. Waarin grote aantallen medemensen voortijdig naar het eeuwig oosten afreizen. Waarin geleden wordt en waarin nog veel geleden zal worden. Het is de beste tijd, het is de slechtste tijd, het is de tijd van wijsheid, het is de tijd van dwaasheid, het is de tijd van geloof, het is de tijd van ongeloof, het is het seizoen van het licht, het is het seizoen van de duisternis"

11 februari 2020

Open avond gemengde vrijmetselaarsloge La Liberté Delft

De informatieavond van woensdag 11 maart 2020 in het Logegebouw in Delft is doorgeschoven naar later dit jaar. Meld u nu aan bij de secretaris en ontvang te zijner tijd een uitnodiging.

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert onze zusterloge La Liberté Delft vanaf 20 uur een avond voor belangstellenden in het logegebouw aan de Choorstraat 16a, 2611 JG Delft.

Tijdens deze avond wordt verteld over de vrijmetselarij in het algemeen en de moderne, niet religieuze manier van arbeiden in La Liberté. Daarbij werken vrouwen en mannen met verschillende achtergronden in volledige gelijkwaardigheid samen.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend met een e-mail naar secretaris@loge-laliberte.nl.

Geef alstublieft uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer op, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door La Liberté expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

15 januari 2020

Embassy of the Free Mind organiseert tentoonstelling ‘OOG VOOR DE WERELD.

Van 14 december 2019 tot en met 14 maart 2020 presenteert de Embassy of the Free Mind (EFM) de tentoonstelling ‘OOG VOOR DE WERELD. De visionaire denker Jacob Böhme’. Deze reizende internationale tentoonstelling is een samenwerking tussen de Staatliche Kunstsammlungen Dresden en de EFM.

Jacob Böhme (1575-1624) was schoenmaker van beroep maar schrijver uit roeping. In 1600 had hij een visioen waarin hem een allesomvattend inzicht werd gegund in de geheimen van de natuur en de kosmos. Het kostte hem ruim tien jaar om dit visioen uit te werken in zijn eerste pennenvrucht Aurora. Toen dit in handschrift ging circuleren en direct populair werd, namen de plaatselijke autoriteiten het in 1613 in beslag en kreeg hij een publicatieverbod opgelegd. Dit weerhield hem er niet van om meer dan dertig werken te schrijven. Böhme was een voorvechter van tolerantie: hij leverde kritiek op oorlog, geweld en het vervolgen van minderheden.

De tentoonstelling OOG VOOR DE WERELD vertelt avontuurlijke verhalen. Zo wordt er verteld over hoe Böhme’s handschriften in een boekenkist hun weg vonden naar Amsterdam en over een overvallen konvooi. Over hoe zijn werk na Böhme’s dood wereldkundig werd gemaakt door de Amsterdammer Abraham Willemszoon van Beyerland, die zijn handschriften vertaalde, op eigen kosten liet drukken, en persoonlijk distribueerde. En dan is er het verhaal over het wonderlijke toeval dat Aurora niet alleen het eerste boek was dat Böhme schreef, maar ook het eerste boek (in het Nederlands) in de rijke boekencollectie van de Embassy of the Free Mind. Amsterdam werd Böhmes toegangspoort tot de wereld.

14 januari 2020

Viering van een bijzondere Franse Tafelloge

Op 8 januari 2020 organiseerde de zusterloge van Loge Corona, de ook gemengde Loge La Liberté uit Delft, een bijzondere zitting in het Delftse Logegebouw aan de Choorstraat. Er werd, mede ter gelegenheid van het nieuwe kalenderjaar 6020 (maçonnieke aanduiding), een formele Franse Tafelloge gehouden.

Het bijzondere rituaal, dat in het Nederlands werd uitgevoerd, was in lijn met het Banquet Annuel uit de Franse Rite Moderne. Voor het rituaal werd geput uit de oudste beschikbare bronnen van eind 18e en begin 19e eeuw plus de bij het Grand Orient de France gebruikte actuele versie. Het werd daardoor een soort rituale reis door de tijd en bevatte naast bekende ook verrassend nieuwe elementen.

Voorafgaand aan de maaltijd werd een korte instructie gegeven over de eigen-aardigheden van dit rituaal. Verder waren er verschillende creatieve bijdragen vanuit de eigen Loges.