De Loge

Loge Corona is opgericht op 28 april 1972 als loge van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (de "Orde" NGGV) onder de naam “Plato”. In 2014 heeft de loge haar naam veranderd in Loge Corona. Sindsdien werkt ze volgens het seculiere, meer humanistische rituaal van de Franse Rite of "Rite Moderne".

Loge Corona is een vereniging in de zin van de wet, met gedeponeerde Statuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leden van de Loge zijn dus lid van de vereniging, betalen een jaarlijkse contributie en een inschrijfgeld.

De Loge werkt op dit moment nauw samen met een andere NGGV-Loge, Loge La Liberté in Delft. Tijdens het verenigingsjaar, dat loopt van september tot juni, komen de loges tweemaal per maand op woensdagavond gezamenlijk bij elkaar. Loge Corona verzorgt de avond in het Logegebouw in Den Haag en Loge La Liberté die in het logegebouw in Delft.

Zoals gezegd is Loge Corona aangesloten bij de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV. Deze is op haar beurt lid van de wereldwijde maçonnieke organisatie C.L.I.P.S.A.S. Dit is een organisatie voor internationale contacten binnen de vrijmetselarij waarvan wereldwijd 83 "obediënties" (dus Ordes en Grootloges) lid zijn.

De NGGV onderhoudt ook warme contacten met andere maçonnieke orden in Nederland. Zo bestaan er vriendschapsverdragen met het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’. Dat betekent dat leden van deze Ordes onbelemmerd bij ons en wij bij hen op bezoek kunnen gaan. Op informeel niveau bestaan er contacten met leden en Loges van de grootste maçonnieke organisatie in Nederland, de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (alleen voor mannen).