Ontstaan

De moderne Vrijmetselarij is een product van de Verlichting. Zij ontstond rond het midden van de 17e eeuw. De eerste Loges kwamen waarschijnlijk voort uit de bouwgilden, vandaar de naam “vrijmetselaren”. Symbolen als de passer, winkelhaak en het schietlood hebben ook hun oorsprong in de bouwgilden. De meeste loges werken in de zogenaamde “blauwe graden”. Dit zijn, net als in het gildewezen, de ontwikkelingsstappen van leerling, gezel en meester.

In 1717 werd de eerste Grootloge (een groep van samenwerkende loges, ook wel "Orde" genoemd) gevormd in Londen, dat op dat moment de hoofdstad van het filosofisch denken was. In Nederland ontstond de eerste Grootloge in 1756. De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV, de Nederlandse vrijmetselaarsorganisatie waarvan Loge Corona lid is, werd opgericht in 1960 en heeft op dit moment meerdere loges verdeeld over het land, elk met zijn eigen karakter.

Het bovenstaande geeft aan dat er in de wereld en ook in Nederland meerdere organisaties zijn die zichzelf als “Vrijmetselarij” omschrijven. Grofweg zijn er twee hoofdsoorten. Er is de "reguliere" Vrijmetselarij die wordt erkend door de allereerste Grootloge, die van Engeland (de United Grand Lodge of England, kortweg UGLE); en Vrijmetselarij waarvoor dat niet geldt.

Binnen elk van die hoofdgroepen is de variatie groot. Zo zijn er loges die alleen Christenen toelaten en loges die iedereen toelaten die gelooft in ‘iets hogers’. Binnen de niet door de UGLE erkende, dus "niet-reguliere" variant zijn er loges die alleen mannen toelaten en loges die naast mannen ook vrouwen inwijden, of alleen vrouwen, of die ook mensen toelaten die niet geloven in ‘iets hogers’. Hoewel er verschillen zijn in het “reguliere” ‘kamp’, erkennen de meeste organisaties elkaar over-en-weer. Dit gaat niet op basis van centraal gezag, er is geen wereldwijde Vrijmetselaars-organisatie, dus het kan voorkomen dat een obediëntie voor een obediëntie wel regulier is, maar voor een andere niet. Iets dergelijks geldt ook voor voor de "niet-reguliere" obediënties en loges.

Zoals eerder aangegeven staat de NGGV open voor alle mensen (dus mannen en vrouwen) die volgens onze centrale waarden streven naar ontwikkeling van zichzelf, de mens en de mensheid en de grondslagen voor dat streven herkennen zoals in de Ordegrondwet omschreven.

(Tekst deels gebaseerd op deze webpage)