25 november 2019

Ronde Tafels bij gemengde vrijmetselarij Haaglanden

Na een druk bezochte avond voor belangstellenden organiseert de gemengde vrijmetselaars-Loge Corona uit Den Haag, in samenwerking met zusterloge La Liberté uit Delft, een "Ronde Tafel Cyclus" voor serieus in de vrijmetselarij geïnteresseerden.

De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de (gemengde) vrijmetselarij in het algemeen en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De bijeenkomsten, die gezamenlijk worden geprikt, vinden plaats in Den Haag en Delft.

Serieus geïnteresseerden kunnen zich via e-adres secretaris@logecorona.nl aanmelden. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht. Er wordt daarna telefonisch contact met u opgenomen.

15 november 2019

Hermetisme en alchemie - zoeken naar wat verbindt

Op 10 november 2019 organiseerden de loges die werken in het logegebouwen in Delft een gezamenlijke informatieve avond over Hermetisme en alchemie. De masculiene en twee gemengde vrijmetselaarsloges, waaronder zusterloge La Liberté Delft, plus de Weefsters ontvingen ruim 45 bezoekers uit vooral Delft en Den Haag, waaronder leden van Loge Corona.

Een zuster van de gemengde NGGV-Loge in Amstelveen hield voor het geïnteresseerd publiek een bouwstuk over het ontstaan, de filosofie en de praktijk van de alchemie in de loop van de geschiedenis. Daarbij kwamen ook de wortels in het Hermetisme aan de orde.

Zij beantwoordde vragen als 'wat zochten alchemisten die op zoek waren naar de Steen der Wijzen' en 'zijn  er parallellen tussen de vrijmetselarij en de alchemie'? Ook liet ze zien hoe alchemisten hun kennis versleutelden in raadselachtige en fantasierijke afbeeldingen.

Onderwerpen waarover veel informatie is samengebracht, zo bleek, in de Embassy of the Free Mind/Bibliotheca Philosophica Hermetica

De deelnemers waren enthousiast over zowel de kwaliteit van het bouwstuk, als over het initiatief om vrijmetselaars vanuit diverse loges en achtergronden samen te brengen. Daarmee werd een belangrijk uitgangspunt uit de vrijmetselarij in praktijk gebracht, nl. 'kijken naar wat ons verbindt, niet naar wat ons scheidt... . ' De avond werd besloten met een geanimeerde nabespreking onder het genot van een hapje en een drankje.

Loge La Liberté heeft op zich genomen komend voorjaar, samen met de andere Delftse loges, opnieuw een dergelijke avond te organiseren.