31 december 2017

Rite Modern anno 2018

Loge Corona is een van de loges van de NGGV die met het "Franse rituaal", de Franse Rite cq. de Rite Modern werkt. Hieronder wordt geciteerd uit een interessant artikel
op de website vrijmetselarijvoormannenenvrouwen dat ingaat  in op de oorsprong van dit rituaal

"Anne van Marion-Weijer (...) heeft onderzoek gedaan (Masterscriptie 2006) naar het feit dat er binnen Le Droit Humain Nederland drie “tradities” zijn. Dit zijn de drie ritualen die regelmatig terug komen op deze website. De “Nederlandse” (voor 2005 “Schotse”) traditie, de “Engelse” en de “Franse”. (...) De “Franse” ritualen (zijn) pas in gebruik geraakt toen ze uit ‘historisch oogpunt’ werden opgevoerd bij een herdenking. Daarna gaven verschillende loges aan de “seculiere” ritualen meer geschikt te vinden dan de “Nederlandse” en zo zijn de ritualen van Georges Martin ingevoerd in de Nederlandse federatie. Over de geschiedenis van het “Franse” rituaal heeft de auteur ook aardig wat informatie. (...)

Het onderzoek is (door Van Marion binnen Le Droit Humain) uitgevoerd in september 2005. Er waren toen 328 leden, 256 vrouwen en 70 mannen. 105 Mensen hebben de enquête terug gestuurd. (...) Uit de antwoorden blijkt (...) ook de “Franse” traditie een bewuste keuze (voor de loges die er mee werken). Er zijn zelfs mensen overgestapt naar een “Franse” loge. Hoewel geen enkele van de zes “Franse” respondenten zich bewust was van wrijving tussen andere “tradities”, geeft 60% aan niks te hebben met die “tradities”. Geen enkele respondent ervaart de eigen rituelen als religieus, maar de term “spiritueel” werd wel gebruikt. (...) Respondenten “[…] (tonen) weinig interesse in de andere tradities en ze zijn verbazingwekkend onwetend over de Franse oorsprong van IO LDH.”

Ook wel aardig is het eind. Van Marion vraagt zich af of de Franse loges het wel gaan redden omdat er zo weinig interesse in is en sluit af met de woorden: “De tijd zal leren of het Franse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in de toekomst meer zal aanspreken dan de Nederlandse ‘wijsheid, kracht en schoonheid’ of het ‘Engelse’ ‘geloof, hoop en liefde’.” "

Aan Loge Corona en de andere Rite Modern loges van de NGGV zal het niet liggen. Zij werken uit overtuiging met de meer humanistische Rite Modern. Met historische wortels voor werken in de wereld anno 2018.

illustratie bron21 december 2017

Geslaagde viering WintersolstitiumGisteren vierden de Loges Corona Den Haag en La Liberté Delft gezamenlijk een sfeervol Wintersolstitium in het logegebouw te Delft. De werkplaats was door een zuster extra feestelijk versierd. Eerst belichtte de voorzitter enkele aspecten van "licht". Daarna presenteerden verschillende leden een door hen voorbereide bijdrage, in de vrijmetselarij "bouwstuk" genoemd.

Die bouwstukken varieerden van een gedegen verhandeling over de relatie tussen enerzijds het wintersolstitium en de christelijke feestdagen daaromheen en anderzijds het heidense Joelfeest, een heel persoonlijk gedicht met "vragen voor korte dagen ", het lied "I'm walking in the air" uit de film The Snowman (zie hierboven), een overpeinzing over de rol van de vrijmetselarij in deze donkere tijd en een iets aangepaste versie van het lied "Ik drink op de mensen" van Paul van Vliet. Het geheel ruimschoots gelardeerd met toepasselijke muziek.

De avond werd besloten met een smakelijk broeder- en zusterbuffet. Het was goed dit solstitium te delen met gasten uit alle loges van de NGGV.


5 december 2017

Wintersolstitum bij gemengde vrijmetselarij Delft-Den Haag

Op 20 december a.s. organiseren de gemengde vrijmetselaars-loges La Liberté Delft en Corona Den Haag gezamenlijk een ceremonie rond het wintersolstitium in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Het gelegenheidsrituaal is gebaseerd op het Franse rituaal ("Rite Moderne") waarmee de loges gewoonlijk werken. Dat wordt aangevuld met korte gedichten, verhalen en speciale muziekfragmenten.

Nadere informatie via secretaris@logecorona.nl

Illustratie: het Solstitium-monument (1976) van kunstenaar Nancy Holt in de Great Basin Desert, Utah, USA.bron