26 maart 2017

Loge Corona heeft nieuwe website

Welkom op de nieuwe blog-website van Loge Corona. Een groep moderne vrijmetselaren in Den Haag bestaande uit "vrije mensen van goede naam", mannen èn vrouwen, met allerlei achtergronden.

Wij vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Wij willen daaraan bijdragen door onszelf en de ander beter te begrijpen en dat door te vertalen in een andere opstelling naar onszelf, de ander en de maatschappij in het algemeen. Daartoe leggen we, in vertrouwde kring, ideeën en ervaringen naast elkaar. In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen gebeurt dat bij ons niet vanuit dogma’s. Iedereen is vrij om op eigen wijze de dingen te zien, te interpreteren en te delen.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Immers, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren vanuit de gedachte van wereldwijde "broederschap", moeten we bij onszelf beginnen.

Mocht u zich hierdoor aangesproken voelen, bekijk dan de uitgebreide toelichting op het bovenstaande op de bladzijden van deze website. Voor aanvullende informatie kunt u altijd mailen naar info@logecorona.nl